17.10.2019 Svátek slaví Hedvika

Archív článků za měsíc Červen, 2019

KOHA

65200283_2354120948162890_4874552456622637056_n


Přechod na otevřený integrovaný knihovní systém Koha

Vážení čtenáři a uživatelé knihovny,

od pondělí 24. června jste mohli zaznamenat změny, které probíhají v knihovně a které jsou způsobeny tím, že  měníme knihovní systém. Potýkáme se s různými potížemi, které každá změna přináší.

Děkujeme Vám za trpělivost a shovívavost, bez nichž by tato změna byla ještě mnohem složitější.

Nyní se snažíme většinu věcí vyladit k naší a snad i Vaší spokojenosti a chceme Vám touto cestou zrekapitulovat nejzásadnější změny, k nimž v této souvislosti dojde.

  1. Upomínky se nyní počítají spravedlivějším způsobem 1 Kč za jeden den a jeden dokument, který máte půjčený. Tedy máte-li půjčeny dvě knihy, za zpoždění o tři dny zaplatíte pouze 6 Kč. Naopak deset půjčených knih při zpoždění o deset pracovních dní znamená pokutu ve výši rovné stokoruny. Neplatí se za dny, kdy je knihovna z jakéhokoli důvodu zavřena.
  2. Pět dní před vypršením výpůjčky přijde čtenáři, který zadal e-mailovou adresu, tzv. před-upomínka, tedy informace o tom, že se blíží konec výpůjční lhůty. V poslední den řádné výpůjčky je čtenář navíc informován SMS zprávou. Tedy nový systém čtenářům pomáhá, aby pokuty za zpoždění nemuseli platit vůbec.
  3. Upomínky již nezasíláme poštou, informujeme o ní po 15, 30 a 45 dnech SMS zprávou či e-mailem, podle toho, které údaje nám čtenář poskytl v přihlášce. Pokud chybí e-mail nebo telefonní číslo, pak čtenář o upomínce informován nebude, nicméně povinnosti placení jej tato skutečnost nezprošťuje.
  4. Každý dokument půjčujeme na 31 dní a je možné je pouze dvakrát prodloužit. Každou knihu, časopis, CD nebo třeba hru lze tedy mít maximálně 93 dní. Knihy se neprodlouží automaticky s načtením čtenářského průkazu, o prodloužení je třeba požádat knihovnici, nebo si knihy prodloužit přes své čtenářské konto. Knihu, která je rezervovaná, lze prodloužit pouze jednou.
  5. Přístup ke čtenářskému kontu vede buď z webových stránek knihovny http://knihovna.brusperk.com/ nebo přímo přes adresu https://katalog.brusperk.com/. Po přihlášení, které je nutné napoprvé nastavit v knihovně, může čtenář spravovat své konto, vidí své výpůjčky, historii výpůjček, plateb atd. Lze zde také měnit heslo.
  6. Nový katalog, dostupný z adresy https://katalog.brusperk.com/, nabízí nejen obálky knih a jejich hodnocení převzaté z cbdb.cz, ale také tituly podobné tomu, které čtenář vyhledal.
  7. Čtenářům tiskneme na vyžádání lístek s informacemi o tom, které knihy má půjčeny a kdy je třeba je vrátit. Nyní navíc přibyla možnost zasílat tuto informaci, a také informaci o tom, které knihy čtenář vrátil, e-mailem. Pokud si tyto zprávy nepřejete zasílat, informujte prosím knihovnici.
  8. Upozorňujeme, že vzhledem k ochraně osobních údajů nebude možné půjčovat dokumenty na kartičku někoho jiného, byť by se jednalo o rodinného příslušníka.

Vážení čtenáři, víme, že přijmout změny nebývá snadné. Věříme však, že výše uvedené změny povedou nakonec ke spokojenosti nás všech (mimo jiné proto, že knihy budou cirkulovat rychleji a dostanou se tak k více čtenářům) a že nám zachováte přízeň.


Pasování pvrňáčků na čtenáře

V pondělí 3. června 2019 jsme za účasti rytíře Jaroslava z Jablunkova přivítali žáky prvních tříd Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku.  Žáci byli za svou píli a trpělivost ve čtení odměněni rytířem pasováním do „Řádu čtenářů“, knihovnou registrací na rok zdarma, záložkou a knihou „Kde se nosí krky“. Kytičku si odnesly také paní učitelky, na které děti nezapomněly a odměnily je potleskem za jejich práci.

IMG_4531IMG_4540

IMG_4532IMG_4528


Mladí myslivci, kteří se schází v knihovně

Opět se rádi chlubíme úspěchy kroužku Mladých myslivců. Dne 18.5. se zúčastnili soutěže „O zlatou srnčí trofej“ a umístili se v kategorii mladších žáků na druhém místě, pak dvě šesté místa a v kategorii starších žáků deváté místo .
2 místo Anetka Mičulková
6. místa Terezka Strakošová a Adam Dlouhý
9 místo Pavlínka Rozehnalová.

IMG_20190518_143519IMG_20190518_142324