22.3.2023 Svátek slaví Leona

Historie knihovny

První údaje o existenci knihovny pocházejí ze 70. let 19. stol., avšak přesné zprávy o činnosti knihovny jsou dochovány z roku 1936. V roce 1946 fond čítal 2907 svazků. Půjčovalo se zpočátku 1x týdně, od roku 1956 3x týdně. Knihovna neměla stabilní umístění. V současné době sídlí v budově Městského úřadu.

Knihovna plnila funkci místní lidové knihovny a po metodické stránce přináležela až do roku 1960 ke Krajské knihovně v Ostravě. V roce 1965 bylo započato s budováním střediskového systému. Šlo především o vytvoření ucelené sítě knihovnických služeb.V Brušperku se zpracovávaly knihy pro Fryčovice, Hukvaldy, Košatku, Rychaltice, Starou Ves, Staříč , Novou Bělu a později Proskovice.

V roce 1975 bylo započato s cirkulací výměnných souborů , aby se i na menší knihovny dostal větší počet kvalitních knih.

V roce 1977 bylo zavedeno centrální zpracování knih a tisk katalogizačních lístků, což znamenalo jednotné třídění literatury v celém kraji.

Centralizovaný systém fungoval do roku 1992. Od 1.1.1993 se stala MěK Brušperk příspěvkovou organizací s působností v regionu povodí Ondřejnice. Do tohoto sdružení patřily knihovny v Košatce, Kozlovicích, Krmelíně, Měrkovicích, Myslíku, Palkovicích, Rychalticích, Staré Vsi, Staříči, Sviadnově a na Hukvaldech. V tomto roce je taky započato s vkládáním knižního fondu do počítače.

Od 1.7.1999 přešla knihovna na automatizovaný výpůjční systém Lanius a od roku 2001 je zřízena veřejná internetová stanice. V lednu roku 2002 byla knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí s působností v těchto obcích:

  • Fryčovice
  • Hukvaldy
  • Krmelín
  • Košatka
  • Myslík
  • Palkovice
  • Sviadnov
  • Staříč
  • Stará Ves nad Ondřejnicí

V květnu 2003 byla dokončena celková rekonstrukce knihovny v hodnotě 4 milióny korun. Prostory byly rozšířeny o studovnu a internetová pracoviště. Stavební práce si vyžádaly 2.600.000 Kč a interiéry 1.400.000 Kč. Dotace na rekonstrukci byly ve výši 1.240.000 Kč.