22.3.2023 Svátek slaví Leona

Regionální funkce-základní informace

Městská knihovna Brušperk je jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji, která zajišťuje regionální funkce vybraným obsluhovaným knihovnám. Pověřená knihovna plní regionální funkce na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou v rozsahu a na území smlovou vymezeném. Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, zapsaná v evidenci ministerstva kultury, která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb.

Regionální funkce jsou určeny jako pomoc malým knihovnám. Jedná se především o služby poradenské, vzdělávací, koordinační. Budují se regionální fondy, zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven. Základním dokumentem pro rozvoj regionálních služeb je Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji a Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji.

Regionální funkce jsou zajišťovány od roku 2002. Na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům, bylo financování regionálních funkcí převedeno ze státu na kraje. Financování těchto služeb bylo v roce 2005 poprvé zajištěno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

logo-moravskoslezsky-kraj-cs