30.4.2017 Svátek slaví Blahoslav

Městská knihovna Brušperk

Aktuality

Městská knihovna v Brušperku

Vás zve na besedu s moderátorem, novinářem a spisovatelem

Lubošem Xaverem Veselým

na téma

“ POLITICKÉ KAUZY“

středa 26. dubna 2017

v 18:00 hodin v knihovně


Rok 2016 v MěK Brušperk

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 – 24851 svazků

Přírůstek nových knih – 1109 svazků

Počet titulů docházejících periodik – 60

Počet výpůjček – 28 424 svazků

Registrovaní čtenáři -  756, z toho 332 dětí

Počet návštěvníků knihovny /fyzické návštěvy/ – 10 443

MVS služby pro naše čtenáře – 100

MVS služby zasílané jiným knihovnám – 118

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí – 2 317

Ocenění Čtenář roku 2016 – Danuška Strakošová a Michael Šebela

Nejčastěji vypůjčená kniha pro dospělé – Gotická kobka, aneb, Třináct milionů způsobů jak zemřít / Ivo Fencl

Nejčastěji půjčená kniha pro děti – Deník malého poseroutky/Jeff Kinney

Nejvíce půjčovaná periodika  – Vlasta a Čtyřlístek

Akce pro dospělé :

Beseda o tarotu a numerologii

Ivana Blablová – Sebeláska

Přednáška na téma „Pět jazyků lásky“

Příběh čaje – degustace

Kurz trénování paměti

O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti

Přednáška o kávě s degustací

Karel IV. v naší knihovně

Tarot v každodenním životě

Astrologická psychologie a karmologie

Psychosomatika  s MUDr. Prokopovou

Akce pro děti:

Představení pro 126 dětí Ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka -předškoláci  MŠ a 1. třídy ZŠ

Beseda pro děti 1 tříd ZŠ „Večerníčci“

Pasování prvňáčků do „Čtenářského řádu

Komiksový workshop – žáci 8. tříd ZŠ

Dále během roku probíhaly:

Kurzy  Angličtiny

Úterý      2  vyučovací  hodiny 15:30 – 17:30

Pátek        2 vyučovací hodiny 8:00 – 10:00

První středa v měsíci donáška knih do domova pro seniory Ondráš a imobilním občanům

Hodiny čtení v knihovně žáci ZŠ Brušperk

Pondělí od 7:30- 11:30  žáci 2.A, 2.C,2.B, 4.A třídy

Středa  od 7:30 –  9:30   žáci 3.A a 3.B.třídy

Čtvrtek od 7:30- 11:30   žáci 5.A,5.B, 4.B třídy

Nepravidelně dochází na čtení v knihovně ve středy a pátky dopoledne třídy MŠ v Brušperku.

Revize: v září a říjnu jsme provedli revizi knihovního fondu v knihovnách Stará Ves n./O. a Košatce.

Registrační poplatek

Upozorňujeme čtenáře, že při první vypůjčce v tomto roce jsou povinni

zaplatit registrační poplatek

dospělí ……………………………80,- Kč

mládež do 15 let………….40,- Kč

O knihovně

index-img

Městská knihovna v Brušperku je veřejná univerzální knihovna. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin a přispívá k rozvoji kultury ve městě.

Je organizační složkou Města Brušperk, které je jejím zřizovatelem a z jehož rozpočtu je financována.

Od roku 2002 je jednou z pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí, které jsou dotovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.