Menu
Knihovna Brušperk
Knihovna
Brušperk

Region

Regionální funkce-základní informacelogo

Městská knihovna Brušperk je jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji, která zajišťuje regionální funkce vybraným obsluhovaným knihovnám. Pověřená knihovna plní regionální funkce na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou v rozsahu a na území smlovou vymezeném. Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, zapsaná v evidenci ministerstva kultury, která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb.

Regionální funkce jsou určeny jako pomoc malým knihovnám. Jedná se především o služby poradenské, vzdělávací, koordinační. Budují se regionální fondy, zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven. Základním dokumentem pro rozvoj regionálních služeb je Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji a Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji.

Regionální funkce jsou zajišťovány od roku 2002. Na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům, bylo financování regionálních funkcí převedeno ze státu na kraje. Financování těchto služeb bylo v roce 2005 poprvé zajištěno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Výčet regionálních funkcí

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • Statistika knihovnických činností
  • Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • Tvorba výměnných knihovních fondů, jijich cirkulace a distribuce
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovnichých fondů
  • Nákup a zpracování knihovnichých fondů pořízených z prostředků obce

O knihovně

Otevírací doba

Prázdninová výpůjční doba

Pondělí:
8:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00 
Středa:
8:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00 Čtvrtek:
8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
 

Kontakty

Město Brušperk
– Městská knihovna

K Náměstí 22
739 44 Brušperk
event. č. knihovny:
2207/2002
email: mestska.knihovna@brusperk.
com

č. tel.: +420 558 666 348
mob.: +420 721 386 485

Moravskoslezský kraj

Město Brušperk

Národní Knihovna